Taxatie

Op 26 augustus 2010 heeft Bob Albricht succesvol zijn vakexamen Taxateur 19e eeuwse schilderkunst behaald. Hij is benoemd tot RegisterTaxateur 19e eeuwse Kunst en als zodanig erkend en geregistreerd door de Federatie van Taxateurs en Veilinghouders in roerende zaken (TMV) en treedt hiermee in de voetsporen van zijn vader Peter Albricht die in 1974 werd beëdigd. Als gevolg hiervan is hij ook internationaal gecertificeerd door de stichting Hobéon/SKO Certificatie.

De Federatie TMV is de enige beroepsorganisatie van gecertificeerde Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken in Nederland.
De Federatie heeft ruim 300 leden en heeft o.a. ten doel het behartigen van de beroepsbelangen van de aangesloten taxateurs, makelaars en veilinghouders en het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en de vakbekwaamheid van haar leden.

Binnen een Verenigd Europa is het handhaven van strenge kwaliteitseisen van het grootste belang. Daarom moeten alle leden gecertificeerd zijn. Leidde het behalen van het vakexamen vroeger tot beëdiging op nationaal niveau tegenwoordig leidt dit tot certificatie op internationaal niveau.

Taxatietarieven t.b.v. verzekering etc. zijn alsvolgt: taxatie op locatie (incl. 1 uur) € 250,- ex BTW. Daarna € 150,- per uur ex BTW.

Voor informatie betreffende taxaties ten behoeve van uw verzekering- en/of successiedoeleinden kunt u contact opnemen via 026 – 361 18 76 of per mail via info@albricht.nl. U kunt ook ons contactformulier invullen.